آزمون آزمایشی ورودی پایه دهم مجموعه دبیرستان های سلام

به منظور آمادگی بیشتر متقاضیان آزمون ورودی مجموعه مدارس دبیرستان های سلام، در روز پنجشنبه مورخ ۳۰ فروردین ماه سال ۹۷ ساعت ۱۶ بعد از ظهر آزمون آزمایشی برگزار میشود.

 

لینک ثبت نام آزمون ورودی متوسطه دوره دوم و مراحل پذیرش متوسطه دوره اول و دبستان