اردوی بازدید از کارخانه ایران خودرو – روز شنبه مورخ ۹۷/۰۵/۱۳– ویژه دانش آموزان پایه دهم و یازدهم