اردو پارک چیتگر – پایه دهم و یازدهم – اردیبهشت۱۳۹۷