اسامی برگزیدگان سی و ششمین دوره مسابقات فرهنگی هنری دانش آموزی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

?افتخاری دیگر توسط دانش آموزان دبیرستان سلام شهید زین الدین در سی و ششمین دوره مسابقات فرهنگی هنری اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران?
در سال تحصیلی ۹۷-۹۶
شایان ذکر است که کلیه رتبه های اول به مرحله کشوری این دوره از مسابقات راه یافته اند.