انیمیشن زندگی– مقام اول در سی و ششمین دوره مسابقات فرهنگی هنری اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران – سال تحصیلی ۹۷-۹۶