توجه توجه

 

🔻اطلاعیه جدید موسس محترم دبیرستان سلام شهید زین الدین؛جناب آقای میر نظامی 👆👆

#اطلاعیه
#آموزش_ادامه_دارد
#دبیرستان_سلام_شهید_زین_الدین
#حرکت_در_مسیر_رشد