اطلاعیه

جلسه صمیمانه مدیریت دبیرستان و دانش آموزان پایه دهم

فردا پنج شنبه مورخ ۲۶ بهمن ۹۶ ، جلسه صمیمی مدیر دبیرستان جناب آقای صفرزاده و دانش اموزان پایه دهم مربوط به بررسی مسایل جاری دبیرستان جهت شنیدن نظرات دانش اموزان برگزار خواهد شد.