جلسه ی توجیهی اردوی جهادی

جلسه ی توجیهی اردوی جهادی،صبح روز پنجشنبه مورخ ۹۷/۰۵/۱۸ با سخنرانی مدیریت دبیرستان، جناب آقای صفرزاده، در محل مدرسه برگزار خواهد شد.
دانش آموزانی که تمایل به کسب اطلاعات درمورد این اردو دارند، می توانند فردا ساعت ۱۰ صبح در این جلسه شرکت نمایند.

حضوردر این جلسه به معنای شرکت قطعی در اردوی جهادی نمی باشد.