دومین چالش هندسه چیتا

دومین

چالش هندسه چیتا 

انتخابی المپیاد بین المللی هندسه ایران

برای دانش آموزان پایه های پنجم تا دوازدهم

 

تمام دانش آموزان برای ثبت به آقای خادمی مراجعه فرمایند.

 

تاریخ برگزاری: ۱۰ اسفند ماه ۱۳۹۶

اطلاعات بیشتر