دپارتمان روانشناسی

دبیرستان سلام شهید زین الدین – متوسطه دوم ، شرایط ویژه ای برای اولیا و دانش آموزان و همچنین همکاران فراهم آورده است تا از مشاوره و راهنمایی یک مشاور روانشناس بهره مند گردند.

از برنامه های مشاوره می توان به  موارد زیر اشاره کرد :

  • مشاوره فردی دانش آموز و اولیا
  • مشاوره اولیا و دانش آموز در کنار هم و با حضور یکدیگر
  • مشاوره های گروهی دانش آموزان
  • دوره های آموزشی اولیا
  • برگزاری کارگاه های مشاوره برای کادر
  • برگزاری کارگاه های مشاوره برای اولیا
  • برگزاری کارگاه های مشاوره برای دانش آموزان
علی خوشبازان