زمان تمرینات و محل اجرای دانش آموزان شرکت کننده در سی و ششمین دوره مسابقات فرهنگی هنری اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

⭕️اطلاعیه

با سلام
به اطلاع اولیای گرامی می رساند که زمان تمرینات و محل اجرای دانش آموزان شرکت کننده در سی و ششمین دوره مسابقات فرهنگی هنری اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران در رشته های سرود گروهی ، نمایش صحنه ای و نقالی، در فرم های ذیل قابل مشاهده می باشد.

??????????

جدول_زمانبندی_تمرینات_دانش_آموزان 

ساعت و محل اجرای مسابقات استانی