شروع مدرسه تابستانی سال تحصیلی ۹۸-۹۷

مدرسه تابستانی دبیرستان سلام شهید زین الدین از روز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۴/۱۷ آغاز به کار کرد.