آزمون

مباحث آزمونک فیزیک

بسمه تعالی
با عرض سلام و وقت بخیر خدمت والدین گرامی
لطفاً به دانش آموزان محترم کلاس یازدهم تجربی اطلاع داده شود که به منظور ارتقاء سطح مطالعات دانش آموزان در دروس تخصصی دورۀ امتحانات دی ماه، در روزهای چهارشنبه ۶ دی ماه و شنبه ۱۶ دی ماه، آزمونک های تشریحی ۱۵ دقیقه ای قبل از آزمون اصلی برگزار خواهد شد.
منبع طراحی سؤالات آزمونک های روز چهارشنبه، شمارۀ تست های زیر از کتاب تست فیزیک۲ تجربی انتشارات خیلی سبز (که در اختیار دانش آموزان قرار دارد) می باشد:
فصل اول:
۵۱ -۵۸- ۶۵- ۷۴- ۸۷ – ۹۵ – ۱۱۱ – ۱۲۱ – ۱۳۷ – ۱۶۰ – ۱۷۶ – ۱۹۹ – ۲۲۴ –۲۴۴ – ۲۷۴ – ۲۸۴ – ۳۰۲ – ۳۱۱ – ۳۱۵
فصل دوم:
۷ – ۲۲ – ۲۷ – ۳۶ – ۳۸ – ۴۶ – ۵۱ – ۶۵ – ۷۳ – ۷۹ – ۸۳ – ۹۲ – ۹۶ – ۱۰۰
?منبع آزمونک دوم در روز چهارشنبه ۱۳ دی ماه در اختیار دانش آموزان قرار خواهد گرفت.