آقای ابراهیم اصل_معاونت آموزشی

تاریخ تولد: ۲۱/۱۱/۱۳۵۸

محل تولد: تهران

پست الکترونیک: ebrahim-aslani1358@yahoo.com

دوره های تحصیلی:

مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صتعت

سوابق آموزشی و اجرایی:

عضو گروه آزمون کانون فرهنگی آموزشی از سال ۱۳۷۸-۱۳۸۱

عضو گروه طراحان در مجموعه آزمونیار از سال ۱۳۷۷_۱۳۷۸

مدرس فیزیک آموزشگاه الهادی از سال ۱۳۸۰_۱۳۸۴

مدیر  فروش شرکت مهندسی آموز یار از سال ۱۳۸۵_۱۳۸۸

مشاور دبیرستان ندای زینب از سال ۱۳۸۹_۱۳۹۰

مشاور دبیرستان سلام شهید زین الدین از سال ۱۳۸۸_۱۳۹۸

معاونت آموزشی دبیرستان سلام شهید زین الدین از ۱۳۹۸ تا کنون

تمامی حقوق محفوظ است.