آقای ابراهیم اصلی – مشاور پایه یازدهم ریاضی

تاریخ تولد: ۱۳۵۸/۱۱/۲۱

محل تولد: تهران

دوره های تحصیلی:

کارشناسی مهندسی مکانیک از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۲ در دانشگاه علم و صنعت

آقای محمدرضا خادمی – کمک مشاور پایه یازدهم ریاضی

تاریخ تولد: ۱۳۶۹/۸/۲

محل تولد: تهران

پست الکترونیک: mrkhademi90@ut.ac.ir

دوره های تحصیلی:

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از سال ۱۳۹۶ تا کنون در دانشگاه تهران

کارشناسی مهندسی مکانیک از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴ در دانشگاه تهران

سوابق آموزشی و اجرایی:

پشتیبان آموزشگاه مهر پویان از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳

پشتیبان و دبیر فیزیک آموزشگاه ابن سینا از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶

مولف و کمک مولف انتشارات ژرف اندیشان از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱

دبیر ریاضی دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد بعثت از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۶

تمامی حقوق محفوظ است.