فیلم ها و کلیپ های فرهنگی

اردوی اصفهان پایه دهم آذر ۱۳۹۶

اجرای گروه سرود در سی و پنجمین دوره مسابقات فرهنگی هنری اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران – سال تحصیلی ۹۶-۹۵

اجرای گروه نمایشنامه خوانی در سی و پنجمین دوره مسابقات فرهنگی هنری اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران – سال تحصیلی ۹۶-۹۵

اجرای نقالی در سی و پنجمین دوره مسابقات فرهنگی هنری اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران – سال تحصیلی ۹۶-۹۵

اردوی مشهد مقدس پایه سوم بهمن ۱۳۹۵

انیمیشن تنگنا – مقام اول در چهل و ششمین جشنواره بین المللی فیلم رشد – سال تحصیلی ۹۵-۹۴

اجرای گروه سرود در سی و چهارمین دوره مسابقات فرهنگی هنری اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران – سال تحصیلی ۹۵-۹۴ – قطعه دوم

اجرای گروه سرود در سی و چهارمین دوره مسابقات فرهنگی هنری اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران – سال تحصیلی ۹۵-۹۴ – قطعه اول

اجرای گروه ارکستر در سی و چهارمین دوره مسابقات فرهنگی هنری آموزش و پرورش – سال تحصیلی ۹۵-۹۴