فیلم ها و کلیپ های فرهنگی

اردوی شیراز پایه یازدهم آذر ۱۳۹۷

انیمیشن زندگی– مقام اول در سی و ششمین دوره مسابقات فرهنگی هنری اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران – سال تحصیلی ۹۷-۹۶

اردوی اصفهان پایه دهم آذر ۱۳۹۶

اجرای گروه سرود در سی و پنجمین دوره مسابقات فرهنگی هنری اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران – سال تحصیلی ۹۶-۹۵

اجرای گروه نمایشنامه خوانی در سی و پنجمین دوره مسابقات فرهنگی هنری اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران – سال تحصیلی ۹۶-۹۵

اجرای نقالی در سی و پنجمین دوره مسابقات فرهنگی هنری اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران – سال تحصیلی ۹۶-۹۵

اردوی مشهد مقدس پایه سوم بهمن ۱۳۹۵

انیمیشن تنگنا – مقام اول در چهل و ششمین جشنواره بین المللی فیلم رشد – سال تحصیلی ۹۵-۹۴

اجرای گروه سرود در سی و چهارمین دوره مسابقات فرهنگی هنری اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران – سال تحصیلی ۹۵-۹۴ – قطعه دوم