هفتمین جشنواره ورزشی پسرانه مجموعه مدارس سلام

هفتمین جشنواره ورزشی پسرانه متوسطه دوم مجموعه مدارس سلام در روز های چهارشنبه ۲۲ و پنجشبنه ۲۳ فروردین ماه

مکان: مجموعه فرهنگی و ورزشی شهید دستجردی (پاس اکباتان)

 برنامه مسابقات: