اطلاعیه

کارنامه های دی ماه دانش آموزان تجربی

کارنامه های امتحانات دی ماه دانش آموزان پایه دهم و یازدهم گروه تجربی در کانال مربوطه قرار داده شد.