گزارش تصویری اردوی بازدید از کارخانه ایران خودرو ویژه پایه دهم و یازدهم ۱۳ مردادماه ۱۳۹۷