گزارش تصویری سی و ششمین دوره مسابقات فرهنگی هنری در رشته سرود گروهی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

? #گزارش_تصویری
?سی و ششمین دوره مسابقات #فرهنگی_هنری در رشته سرود گروهی
اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران
تالار فرهنگ