✅برنامه مطالعاتی دانش آموزان پایه یازدهم دبیرستان سلام شهید زین الدین برای آمادگی هر چه بیشتر دانش آموزان در آزمونهای منظور👆👆

 

 

#یازدهم
#برنامه_مطالعاتی
#دبیرستان_سلام_شهید_زین_الدین
#حرکت_در_مسیر_رشد
@salamzeynoddin

آدرس سایت دبیرستان: