🔸برگزاری جلسه توجیهی پایه یازدهم به صورت حضوری و با رعایت پروتوکل های بهداشتی 😷😷