🔸برگزاری کلاس پژوهشی و جذاب بازی سازی توسط استاد محمدنیا به صورت مجازی🎮

🔸برگزاری کلاس پژوهشی و جذاب بازی سازی توسط استاد محمدنیا به صورت مجازی🎮

آموزش ادامه دارد..🌹

#پژوهشی
#بازی_سازی
#آموزش_ادامه_دارد
#دبیرستان_سلام_شهید_زین_الدین
#حرکت_در_مسیر_رشد