🔸 تماس تلفنی مشاور محترم پایه دهم، جناب آقای سیدین با اولیا و دانش آموزان پایه دهم📞📞

🔸 تماس تلفنی مشاور محترم پایه دهم، جناب آقای سیدین با اولیا و دانش آموزان پایه دهم📞📞

#دهم
#مشاوره
#دبیرستان_سلام_شهید_زین_الدین
#جوجه_رو_آخر_تابستون_میشمورن