🔹آماده سازی تاییدنامه(certificate)های پذیرفته شدگان مرحله اول المپیادهای کشوری در سال تحصیلی ۹۹_۹۸

🔹آماده سازی تاییدنامه(certificate)های پذیرفته شدگان مرحله اول المپیادهای کشوری در سال تحصیلی ۹۹_۹۸؛
این تاییدیه دارای شماره نامه رسمی از طرف آموزش و پرورش بوده و به مرور تقدیم دانش آموزان خواهد شد.

به امید موفقیت دائمی دانش آموختگان دبیرستان سلام شهید زین الدین 🌹🌹

#المپیاد
#دبیرستان_سلام_شهید_زین_الدین
#حرکت_در_مسیر_رشد