🔹تقدیر نامه جناب آقای محسن حاجی میرزایی؛وزیر محترم آموزش و پرورش از آقای دانیال کاظمی نجفی مدال آور المپیاد نجوم کشوری

این موفقیت را به خانواده ایشان و خانواده بزرگ سلام شهید زین الدین تبریک می گوییم.🌺🌺

#المپیاد
#مدال_نقره
#دبیرستان_سلام_شهید_زین_الدین
#حرکت_در_مسیر_رشد