کتابخانه صوتی

🔸آماده سازی کتب مجموعه تمرینات درسی برای پایه های دهم و یازدهم مجموعه مدارس سلام

  🔸آماده سازی کتب مجموعه تمرینات درسی برای پایه های دهم و یا…

آماده سزی کتاب های درسی

🔸آماده سازی کتاب های درسی سال 1400-1399 توسط دبیرستان سلام شهید ز…
گیله مرد

کتاب صوتی گیله مرد

کتاب صوتی گیله مرد   نقد و بررسی کتاب صوتی گیله مرد: "گ…
رضا عمرانی

کتاب صوتی آخرین روز یک محکوم به اعدام

کتاب صوتی آخرین روز یک محکوم به اعدام   نقد و بررسی کتاب صوتی آخرین روز یک م…
قرآن کریم

کتاب صوتی قرآن کریم

کتاب صوتی قرآن کریم   نقد و بررسی کتاب صوتی قرآن کریم: ام…
مردی به نام اوه

کتاب صوتی مردی به نام اوه

کتاب صوتی مردی به نام اوه   نقد و بررسی کتاب صوتی مردی…
مرداب حبشه

کتاب صوتی مرداب حبشه

کتاب صوتی مرادب حبشه   نقد و بررسی کتاب صوتی مرداب حبشه: کت…
خسرو و شیرین

کتاب صوتی خسرو و شیرین

کتاب صوتی خسرو و شیرین   نقد و بررسی کتاب صوتی خسرو و شیرین: ه…

کتابخانه الکترونیکی

🔸آماده سازی کتب مجموعه تمرینات درسی برای پایه های دهم و یازدهم مجموعه مدارس سلام

  🔸آماده سازی کتب مجموعه تمرینات درسی برای پایه های دهم و یا…

آماده سزی کتاب های درسی

🔸آماده سازی کتاب های درسی سال 1400-1399 توسط دبیرستان سلام شهید ز…
🔸تدریس دروس فیزیک و زیست به صورت مجازی با تشکر فراوان از …
عزت شیعه

عزت شیعه

کتاب عزت شیعه - جلد اول - تاریخ شفاهی زندگی فرهنگی، اجتماعی و سی…
نبرد من

نبرد من

کتاب نبرد من - اثر آدولف هیتلر   درباره کتاب نبرد من : کتاب نبرد من…
تذکرةالاولیاء

تذکرةالاولیاء

کتاب تذکرةالاولیاء   کتاب تذکرةالاولیا : تذکرةالاولیا کتابی عرفانی است…
تفسیر سوره قدر

تفسیر سوره قدر

کتاب تفسیر سوره قدر   تفسیر سوره قدر : چهارمین جلد از مج…
حضرت محمد(ص)

زندگانی حضرت محمد (ص)

کتاب زندگانی حضرت محمد (ص) و کلمات قصار   درباره زندگ…
حماسه حسینی

حماسه حسینی

کتاب حماسه حسینی - جلد اول - سخرانیها   درباره حماسه حسینی : واقعه‌ی عاشورا با …