رتبه‌های برتر مجموعه سلام در کنکور

۴ رتبه تک رقمی، ۹ رتبه دو رقمی و ۷۹ رتبه سه رقمی در کنکور سال های اخیر