رتبه‌های برتر مجموعه سلام در کنکور

۴ رتبه تک رقمی، ۱۲ رتبه دو رقمی و ۱۰۷ رتبه سه رقمی در کنکور سال های اخیر