آقای محسن محمدیان_مسؤل پژوهش دبیرستان

تاریخ تولد:۷۶/۰۲/۱۵

دوره های تحصیلی:

دارای مدرک کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق دانشگاه شاهد

دارای مدرک کارشناسی رشته مهندسی برق از دانشگاه آزاد اسلامی

سوابق آموزشی و اجرایی:

  • تدریس دوره پژوهشی بازی مدرسه سلام همت
  • تدریس دوره پژوهشی مدرسه سلام تجریش
  • تدریس دوره پژوهشی مدرسه سلام ایران زمین
  • تدریس ماشین های سوخت شیمیایی در مدرسه شهید عاشوری
  • معاون پژوهشی مدرسه سما
تمامی حقوق محفوظ است.